terugknop

Wat is een casemanager dementie?

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met een diagnose Mild Cognitive Impairment (MCI) of dementie én hun naasten.
Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg.
Zo helpt de casemanager de cliënt, familie en naasten om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. De casemanager werkt nauw samen met specialisten, huisartsen en andere professionals.

De casemanager kijkt pro actief en het doel is het leven van degene met de diagnose MCI/dementie en de mantelzorgers kwalitatief zo hoog mogelijk te houden.

Wat doet de casemanager?

  • Uitleg geven over de ziekte en de gevolgen hiervan
  • Bieden van emotionele ondersteuning
  • Leren omgaan met de verschillende veranderingen
  • Inzetten, ondersteunen, begeleiden en evalueren van zorg
  • Onderhouden van contacten met andere professionals
  • Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van welzijn en zorg
  • Helpen bij het aanvragen van indicaties
  • Herkennen van overbelasting bij de mantelzorger

Dit alles met het doel om de cliënt zo lang mogelijk op de meest passende en veilige wijze thuis te laten wonen.

Aanvraag casemanager dementie

Een casemanager dementie kan reeds worden ingeschakeld vanaf de ‘niet-pluisfase’ ofwel een vermoeden van dementie bij een cliënt. In de hier genoemde gemeenten in het Gooi wordt de aanvraag van een casemanager dementie ingediend bij de eigen huisarts.

Kosten casemanagement

Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Casemanagers en zorgaanbieders

Een casemanager dementie is in dienst van een regionale zorgaanbieder. Casemanagers zijn verbonden aan het netwerk en zijn gekoppeld aan een huisartsenpraktijk. Hierdoor krijgt u een casemanager toegewezen die nauw samenwerkt met uw huisarts.

Aanbieders:
Vivium
Amaris
KingArthurGroep
Inovum