terugknop

Wat is dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementiefrontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende hersenziekte die veel vragen oproept.  Lees meer op de website van Alzheimer Nederland >>

Mantelzorger

Zorgt u voor een langere tijd voor een naaste? Dan bent u mantelzorger. De taken van een mantelzorger kunnen bestaan uit:

  • Thuis verzorging en verpleging
  • Boodschappen doen
  • Afspraken maken en begeleiden
  • Huishoudelijke taken

Als mantelzorgers vindt u het waarschijnlijk vanzelfsprekend om te zorgen. Mantelzorg kan namelijk veel voldoening geven. Maar soms kan deze taak ook (te) zwaar worden. 

Er zijn allerlei mogelijkheden om u als mantelzorger te ontlasten. Hieronder volgt meer informatie en suggesties voor u als mantelzorger.

MantelzorgNL, Mantelzorg Balans en Mantelzorg GV

MantelzorgNL is de vereniging die voor iedereen opkomt die zorgt voor een familielid, vriend of buur.
Op de websites van MantelzorgNLMantelzorg Balans en MantelzorgGV vindt u meer informatie en ervaringsverhalen van andere mantelzorgers.

Humanitas

Vrijwilligers van Humanitas helpen u graag om op eigen kracht iets aan uw situatie te veranderen. Zij bieden hulp op het gebied van thuisadministratie, eenzaamheid en verlies.

Alzheimer Cafés

Alzheimer Nederland organiseert maandelijks in de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Huizen bijeenkomsten voor mensen met een vorm van dementie en hun naasten. Deze Alzheimer Cafés zijn een fijne ontmoetingsplek voor tips en informatie over (omgaan met) dementie.